Луна

Луната е единственият естествен спътник на Земята и петият по размери в Слънчевата система.

Традиционните български названия месец и месечина днес се използват единствено поетично. Нейният символ е полумесец (☾). Средното разстояние между Луната и Земята е 384 403 km. Лунният диаметър е 3476 километра.

Луната извършва една пълна обиколка по орбитата си за 29,5 дни. За един час Луната се придвижва на фона на звездите на около 0,5° или един неин видим диаметър. Специфичност за наклона на лунната орбита е, че той е по-близък до този на еклиптиката, отколкото до наклона на земната екваториална плоскост, за разлика от повечето останали естествени спътници.

В древногръцката митология Луната е била отъждествявана с богинята Селена.

Луната е втората по важност, защото е свързана най- вече с физическото ни тяло и неговите функции, с умението да се приспособяваме към средата, в която живеем, с адаптацията. Тя е тази, която управлява целият комплекс от функции за приспособяване, които са заложени в човека и всичко, което е придобил , благодарение на тези функции и която проявява слънчевите сили в живота. /Лунните процеси са жизнените процеси, които поддържат съществуването на човешкия организъм/.

Луната са нашите чуства, емоции, минало, майката, публиката. С други думи това, което сме събрали в миналото, сега го отразяваме в Луната. Често се свързва с безпокойство, спомени, носталгия, чуството за сигурност.